Rješenje za zaštitu na radu

Citus d.o.o. Citus d.o.o.     Citus d.o.o.

Protect@Work je sustav koji omogućuje značajne uštede sredstava u području zaštite na radu i  povećanje produktivnosti radnika. Ovaj inovativni sustav koristi najmoderniju informatičko-komunikacijsku tehnologiju za proaktivno upravljanje evidencijama zaštite na radu, te organizaciju posla na siguran način.

 

Velika poslovna vrijednost aplikacije proizlazi iz:

 

 

Citus

 

Protect@Work kao distribuirani sustav akvizicije podataka putem javnih fiksnih i mobilnih mreža sa inteligentnim sustavom upozoravanja, je složeni informacijski sustav koji omogućuje masovni unos podataka, planiranje, alarmiranje i izvještavanje putem povezanih udaljenih lokacija sa centralnim spremištem podataka.

 

Protect@Work je rezultat razvojno-istraživačkog projekta (registriran u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa), a bazira se na 2 patenta:

 

 

Inovativnost projekta je nagrađena od strane žirija međunarodne smotre inovacija INOVA 2008 gdje je Protect@Work dobio Zlatnu medalju.

 

Tehnološka i poslovna inovativnost se  očituje kroz:

 

> Zakonska obveza: sigurni uvjeta rada

> Veliki broj evidencija

> Distribuirani unos podataka

> Rad na terenu

> Pravovremeno upozoravanje i
> eskaliranje prema upravi

> Napredno informatičko rješenje

> koje omogućava:

> planiranje i zaduženje

> evidenciju i alarmiranje

> izvještavanje i arhiviranje

> podataka o osobnim zaštitnim

> sredstvima radnika i skupnoj

> zaštitnoj opremi

> Smanjenje broja i ozbiljnosti ozljeda

> Efikasna provedba zakona

> Smanjenje troškova:
> nabave opreme,
> bolovanja radnika
> odšteta za ozljede